English

متدولوژی

 

فرمی نیک دارای مجموعه کاملی از راه حل های استراتژیک و راهبردی برای توسعه محصول است و گستره وسیعی از محصولات را در بر میگیرد. از کانسپت (ایده پردازی) تا تولید، ما بیشترین و خلاقانه ترین راه حل های ممکن را به شما ارایه می کنیم. این ویژگی ما را قادر می سازد محصول شما را هر چه سریع تر وارد بازار کنیم.

 

فرایند طراحی محصول تا تولید شامل چهار مرحله اصلی است: جمع آوری اطلاعات، طراحی، مهندسی و تولید. هیچ دو محصولی مانند هم نیستند، از این رو برای هر پروژه نیاز به طراحی روندی متناسب با آن پروژه است.

 

جمع آوری اطلاعات
تحقیقات و درک مصرف کننده

هدف:
جمع آوری و بررسی اطلاعات مربوطه و بکارگیری آنها به گونه ای که به پیشبرد تحقیقات کمک کند.
روش:
تحقیقات بصری و میدانی، مطالعات مردم شناسی، تحقیقات و آنالیزهای تحقیقات بصری و میدانی تحقیقات و آنالیزهای تجربی، پرسشنامه و مصاحبه، تحقیقات گروهی، نموداری، رفتار شناسی، فرصت شناسی و سناریو نویسی
 

طراحی

هدف:
توسعه طیف متنوعی از طرح های اولیه و ایده پردازی به گونه ای که با اهداف پروژه هم راستا باشند.
روش:
طوفان مغزی، طراحی ، ماکت سازی، طراحی گرافیکی، مدل سازی سه بعدی، ارزیابی ارگونومیکی، طراحی عملکردی
 

مهندسی

هدف:
طراحی جزییات بر اساس مسائل فنی
روش:
بررسی واتمام جزییات طرح نهایی و نمونه سازی، تست و آنالیزهای فیزیکی
 

تولید

هدف:
جمع آوری اطلاعات از تولید کنندگان و فروشندگان برای اطمینان از قابل ساخت بودن محصول.
روش:
مرور مراحل اولیه و ثانویه تولید و امکان سنجی تولید از نظر ابزارها و دستگاه های تولید و تولید اولیه محصول.