English

درباره ما


استودیوی طراحی صنعتی فرمی نیک

استودیوی طراحی محصول ما شباهتی به شرکتهای رسمی ندارد. ما محیطی دوستانه و آزاد فراهم کرده ایم، جایی که نوآوری و مهارت کلید اصلی موفقیت بشمار می رود. ما طراح صنعت هستیم، طراحانی که ضمن بهره گیری از آخرین فناوری ها در زمینه طراحی صنعتی و طراحی محصول، همواره از کار خود لذت می بریم.
  

  

تیم ما

 
مجموعه طراحی صنعتی ما برای رسیدن به نتایج بهتراز افرادی خلاق و دارای دانش آکادمیک استفاده می کند. تعدادی از این افراد بصورت مستقیم در داخل استودیو و بسیاری دیگر، خارج از محیط استودیو با ما همکاری می کنند. کار گروهی خوب، کلید موفقیت ما در راه رسیدن به نتایج بهتر در عرصه طراحی صنعتی است.
  
محمد رضا عمادیان مهر
مدیر عامل و مدیر طراحی
لیسانس طراحی صنعتی از دانشگاه علم و صنعت 1378
فوق لیسانس طراحی صنعتی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1381
 
ملیکا شهابی
مدیر داخلی 
 
روشنک عمادیان مهر
طراح و گرافیست و مدیر حسابداری
لیسانس طراحی صنعتی از دانشگاه سراسری تبریز
دارای مدرک حسابداری از مجتمع فنی تهران
 
نوشین فروتن
طراح
لیسانس طراحی صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
فوق لیسانس طراحی صنعتی از دانشگاه علم و صنعت ایران
 
مریم یزدانیان
طراح
لیسانس طراحی صنعتی از دانشگاه الزهرا، تهران
 
پریسا سلطان زاده
طراح
لیسانس طراحی صنعتی از دانشگاه الزهرا، تهران
فوق لیسانس طراحی محصول از دانشگاه برونل لندن/ انگلستان