English

همکاری با ما

فرمی نیک شرکتی پویا با دامنه وسیعی از فرصتهای طراحی است. ما همواره از تفکرات خلاق استقبال می کنیم. خوشحال می شویم که به ما بپیوندید و ایده های خلاق خود را هرکجا و هر زمان با ما درمیان بگذارید.
ارسال درخواست از طریق تکمیل فرم، راهی سریع برای ایجاد همکاری با ما است .

گرافیست
وضعیت:
توضیحات:

مدیر پروژه
وضعیت:
توضیحات:

فرم همکاری

زمینه همکاری
نام و نام خانوادگی *
تلفن
تلفن همراه *
ایمیل *
تخصص
کد امنیتی * security code
فایل رزومه